facebook google+ e-mail
 • Efektivní energie z přírody

  Vytápění rodinných domů

  invertorovými tepelnými čerpadly

 • Efektivní energie z přírody

  Vytápění rodinných domů

  invertorovými tepelnými čerpadly

 • Efektivní energie z přírody

  Vytápění rodinných domů

  invertorovými tepelnými čerpadly

 • Efektivní energie z přírody

  Vytápění rodinných domů

  invertorovými tepelnými čerpadly

Zpět

Princip tepelného čerpadla

Princip tepelného čerpadla

Z hlediska principu, tepelné čerpadlo absorbuje volnou energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kW elektrické energie k výrobě 3 až 5 kW tepelné energie.

co_je_tepelne_cerpadloco_je_cerpadlo_vykon

Split systém

Split systém nabízí vysoký výkon a splňuje požadavek na vysokou teplotu výstupní vody dokonce i při nízkých teplotách venkovního vzduchu. Oproti monobloku je systém rozdělen na vnější a vnitřní jednotku.

co_je_split_system

Vysoké COP

U modelu s vysokým výkonem 11,2 kW, venkovní teplotě 7°C a teplotě topení 35°C můžeme dosáhnout topný faktor (COP) až 4,46.

co_je_cop

Co je to COP

COP (Coefficient of Performance) je označení pro výkonnostní faktor.
Topný faktor je základním parametrem ukazujícím “účinnost” tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější.

Příklad:
Tepelné čerpadlo má výkon 12 kW a elektrický příkon 3 kW. Topný faktor je 12/3 = 4. Pokud má jedno tepelné čerpadlo při stejných podmínkách topný faktor 4,5 a druhé 3,3 znamená to, že druhé spotřebuje pro svůj provoz o 36% více elektrické energie než první a tudíž jeho provoz je podstatně dražší. Topný faktor se u tepelného čerpadla mění podle podmínek ve kterých pracuje. Stejný stroj může mít topný faktor 7 a při jiných podmínkách třeba jen 2. Proto srovnávejte topné faktory vždy při stejných podmínkách.

Podmínky se uvádějí například takto: 0/35 EN 255, což znamená, že na vstupu do tepelného čerpadla je médium o teplotě 0 ° C a na výstupu do topného systému tekutina o teplotě 35 ° C. Toto vše je měřeno podle metodiky normy EN 255. Topný faktor je lepší když je nižší teplota výstupní vody – proto je výhodnější podlahové topení, kterému stačí nižší teplota vody než radiátorům.

Kompaktní rozměry

Vnitřní jednotka je v kompaktním nástěnném provedení. Díky velmi nízké hlučnosti a malým rozměrům ji lze umístit prakticky v libovolném místě uvnitř objektu, včetně obytných prostor. Jednotka obsahuje hydraulický okruh s nerezovým deskovým výměníkem, oběhovým čerpadlem a filtrem, napájecí a silové okruhy a regulační systém tepelného čerpadla.

co_je_kotel